Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolu s našimi obchodními podmínky a zásadami používání cookies, tento dokument vysvětluje, jak shromažďujeme a nakládáme s vašimi osobními údaji na stránkách ArcanusOmen, mobilní aplikaci a dalších našich službách. Aktuální verzi podmínek najdete vždy na této stránce.

Jsme k vám otevření. Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách. Zajišťujeme bezpečnost vašich informací. Zavazujeme se k zachování bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

Nad svými údaji máte stále kontrolu. Vaše osobní údaje a nastavení komunikace můžete kdykoliv aktualizovat. Na základě vaší žádosti vaše osobní údaje smažeme.

1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na ArcanusOmen zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.arcanusomen.com. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a pohlaví. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například fotografii, aktuální místo pobytu, zájmy uvedené v rámci služby či další údaje.

1.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte ArcanusOmen také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu, seznamu přátel na síti Facebook a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

1.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Arcanusomen informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává ArcanusOmen údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

1.5. ArcanusOmen nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Pro nabídku našich produktů a propagaci ArcanusOmen formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá ArcanusOmen především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas ArcanusOmen udělujete v průběhu registrace či zadání vaší emailové adresy, nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na ArcanusOmen mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

2.2. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává ArcanusOmen při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává ArcanusOmen statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete na stránce se zásadami používání cookies.

3. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Uživatelé ArcanusOmen mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese arcanusomen@gmail.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ArcanusOmen ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete na stránce Zásady používání cookies. 

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány ArcanusOmen a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s ArcanusOmen.

4.2. ArcanusOmen jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro ArcanusOmen pro účely a způsobem, které ArcanusOmen stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

5.1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné. Abyste se mohli přihlásit a používat služby ArcanusOmen, a abychom porozuměli vašim zájmům a mohli pro vás zlepšovat naše produkty. Pokud už nemáme důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává ArcanusOmen po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči. Případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí ArcanusOmen pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na ArcanusOmen vztahují. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje  vymazali.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na ArcanusOmen a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které ArcanusOmen zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo ArcanusOmen. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

Přístup k údajům, které jste poskytli ArcanusOmen, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám ArcanusOmen potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že ArcanusOmen zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již ArcanusOmen nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek ArcanusOmen Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.2. Dále mohou zákazníci ArcanusOmen vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě ArcanusOmen neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely. 

7. BEZPEČNOST

7.1. ArcanusOmen dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ArcanusOmen klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany ArcanusOmen pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

8. KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

ArcanusOmen provozuje společnost L.A.O. s.r.o., se sídlem Nová ulice 716/51, 664 47 Střelice, Česká republika, IČ: 08357226. Společnost je správcem údajů veškerých informací, které od vás získáváme.

S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na ArcanusOmen e-mailem na adresu ArcanusOmen@gmail.com

9. ÚČINNOST

9.1. Tato pravidla jsou účinná od 28. 3. 2020